Instrucþii de conectare a unitãþii de comandã RGB

Conectarea electricã ºi punerea în funcþiune a unitãþii de comandã a lãmpii cu leduri IR

Instrucþii de conectare electricã:
Conectarea electricã se poate face la un ºir de cleme. La capãtul circuitului vedeþi numerotãri de la 1 la 6, aceste puncte de conectare trebuie folosite (figura 1). Ieºirile, aºa cum funcþioneazã:
1-B Ieºire albastrã,
2-G Ieºire verde,
3-R Ieºire roºie,
4-12Vki + ieºire de tensiune de 12V,
5-12Vbe + intrare de curent de 12V,
6-GND punct de tensiune.
Între ieºirile 5 ºi 6 trebuie conectat o unitate de alimentare de 12V.

Infravörös távvezérelhető LED lámpa vezérlő egység elektromos bekötése, beüzemelése

Conectarea cablului conector RGB:
Cablul conector RGB este un cablu cu 4 fire (3 culori de bazã ºi una neagrã, figura 2.) potrivit conectãrii baghetelor RGB între ele. Cu acest cablu se poate face ºi conectarea unitãþii de comandã a lãmpii cu leduri IR, dupã urmãtoarea modificare.  Tãiaþi conectorul de la un capãt al cablului. Dezizolaþi firele eliberate pe 5mm, având grijã sã nu tãiaþi firele. Firele trebuie conectatel a cleme în felul urmãtor: capãtul verde trebuie conectat la ieºire clemei 2-G , capãtul roºu trebuie conectat la ieºire clemei 3-R, capãtul albastru trebuie conectat la ieºire clemei 1-B, capãtul negru trebuie conectat la ieºirea clemei 4-12Vki. Dupã conectarea corectã a unitãþii de comandã, îl conectaþi la reþea, ºi se poate porni cu telecomanda IR.

Infravörös távvezérelhető LED lámpa vezérlő egység elektromos bekötése, beüzemelése

Schema sistemului se poate vedea pe figura 3:

Infravörös távvezérelhető LED lámpa vezérlő egység elektromos bekötése, beüzemelése

 

« înapoi