Instrucþii de utilizare a lãmpilor RGB dirijabile de pe calculator

PS-s LED lámpa

Lãmpi inteligente RGB led ºi accesorii

Lampã inteligentã cu leduri dirijabilã de pe calculator

Se poate programa în 15 paºi.

Instrucþii

Lampã inteligentã cu leduri dirijabilã de pe calculator

Alimentarea lãmpi este cu 12 V DC, conþine 9R9G9B leduri, inteligent, se poate dirija cu interfþã RS-485 sau se poate programa în 15 paºi. Lampa constã din douã pãrþi. Una este câmpul de leduri, celãlalt este circuitul driver.

PC-s LED lámpa
Câmpul de leduri ºi driverul
PC-s LED lámpa
Câmp de leduri RGB mulat (Câmp de leduri ºi driver)
PC-s LED lámpa
Lampã RGB mulat (câmp de leduri ºi driver)
PC-s LED lámpa
Montabil, fãrã corp de sticlã (câmp de leduri ºi driver)
PC-s LED lámpa
Carcasã de montaj IP 67
PC-s LED lámpa
Unitate de alimentare
230V/12V DC
de 1,5 A (6 lãmpi + modul convertizor)
de 5 A (24 lãmpi + modul convertizor)
PC-s LED lámpa
Program pentru programarea lãmpii dirijabile de pe calculator
PC-s LED lámpa
Cablu cu 4 fire, conectoare pe ambele capete
PC-s LED lámpa
Module de conectare pentru lãmpi
PC-s LED lámpa
Modul convertizor RS485/RS232 cu cablu pâna la repartizor
PC-s LED lámpa
Cablu convertizor de pe USB pe RS232

PC-s LED lámpa
PC-s LED lámpa
 
Unitate de comandã 2 A
Unitate de comandã 5 A

 

Descriere tehnicã

 PC-s LED lámpa
Detalii câmp de leduri
         
Tip:
Culoare:
Dimensiuni:
Luminozitate:
Buc.:
Curent:
BJ1-5044TOL-300-129-W25
rosu
5mm
4000mcd
9
20mA
BJ1-5044UPG-410-492-W25
verde
5mm
5000mcd
9
20mA
BJ1-5044UB-410-570-W25
albastru
5mm
2000mcd
9
20mA

 

Comenzi

Urmeazã descrierea comenzilor primite de la master:

1 byte
1 byte
1 byte
1 byte
Adresa Slave
Secvenþã
Comandã
Parametrii

Primul byte al fiecãrei comenzi este adresa slave. Aceasta este o valoare de 1 byte, care identifica lampa ca destinatar.

Fiecare lampã are trei adrese:

  • Adresa Broadcast ( H00 ): Aceastã adresã nu se poate schimba, pe aceastã adresã lampa este întotdeauna accesibil.
  • Adresa group ( H00 ): Aceastã adresã se poate schimba. Cu aceastã adresã putem schimba controlul lãmpilor dintr-un anumit grup.
  • Adresa Simplã (H00): ªi aceastã adresã se poate schimba. Identificã unic fiecare lampã din sistem.

A doua este secvenþa de byte. Aceasta aratã numãrul pachetului. Slave-ul prelucreazã aceastã comandã o singurã datã. Deoarece Slave-ul nu poate rãspunde, din cauze de siguranþã, comanda se poate da de mai multe ori, cu aceleaºi valori.
Al treilea este byte-ul de comandã. Acest byte determinã comanda Slave-ului. Celelalte byte ºi funcþia lor este determinatã de caracterul comenzii. Acestea fiind numite parametrii.

Figura urmatoare arata comenzile si parametrii lor:

Parancs Parametrii Menþiuni
H20 Nu are Oprire.
Opreºte lampa ºi unitatea de comandã funcþioneazã cu consum redus.
H30
3 byte – componente de culoare RGB
1 byte – timp de tranziþie
Colorarea simpla a lampii.
În acest timp îºi schimbã lampa culoarea iniþialã în culoarea determinatã cu o valoare de 24 biþi.
Dacã înmulþim timpul de tranziþie cu 250ms, primim timpul real în milisecunde.
H40 Nu are Salvarea ultimei comenzi.
Salveazã ultima comandã în EEPROM. La pornire va realiza aceastã comandã.
H50 Nu are Demo intamplator.
Demo total întâmplãtor, fãrã parametrii, generat de unitatea de comandã.
H60 1 byte – timp de tranziþie Demo curcubeu.
Demo în culorile curcubeului. Timpul tranziþiei înmulþit cu 6 dã timpul total al programului.
H70 1 byte – numãrul paºilor: n
n*6 byte – paºi.
Paºi:
3 byte – componente de culoare RGB
1 byte – timp de tranziþie
2 byte – timp de þinere
Demo unic.
Demo programabil de cãtre utilizator.
Unitatea de comandã poate trata 15 paºi.
κi schimbã culoarea în timpul de tranziþie, rãmâne neschimbatã pe durata timpului de þinere, apoi urmeazã urmãtoarea culoare.
Dupã ultimul pas, demo-ul începe de la început.
Dacã înmulþim timpul de tranziþie cu 250ms, primim timpul real în milisecunde.
Dacã înmulþim timpul de þinere cu 100ms, primim timpul real în milisecunde.
HA0 1 byte – Adresã nouã Configurarea adresei noi.
La iniþializare fiecare lampã se poate controla de pe adresa de broadcast (H00). Dupã aceea se poate controla pe adresa personalã.
HB0 1 byte – Adresã de grup nou Configurarea adresei de grup noi.
Lãmpile pot avea douã adrese. Cu adresa de grup putem controla mai multe lãmpi în aceeaºi timp, dacã acestea au aceeaºi adresã de grup.

Comanda lãmpii inteligente led de pe calculator

Pregãtiri:
a) Unitatea de control trebuie conectatã cu convertizorul USB/RS485.
b) Unitatea de alimentare trebuie conectat cu unitatea de comanda.
c) Convertizorul USB/RS485 trebuie conectat cu calculatorul.
d) Modulul conector dintre USB ºi RS232 trebuie conectat pe convertizorul RS232/RS485.

Atenþie! Prizele trebuie conectate conform funcþiilor lor. Prizele unitãþii de control au aceeaºi valoare.

Controlul lãmpii prin calculator se face cu ajutorul programului ILV.EXE, dupã cum urmeazã:

1. Instalarea convertizorului USB Conectaþi cablul convertitor USB cu calculator ºi instalaþi cu ajutorul discului anexat.

2. Instalarea programului ILV Programul nu necesitã instalare. Copiaþi folder-ul ILV de pe discul anexat pe calculator. Dacã doriþi sã copiaþi configurãri existente pe un alt calculator, nu folosiþi discul, ci copiaþi folder-ul ILV de pe un calculator pe alta.

3. Configurarea programului Conectaþi convertizorul RS232/485 în calculator. Porniþi SETUP.EXE din folderul ILV. Dupã o configurare corectã programul de control ILV va porni automat.

4. Pornirea programului Dupã instalare, programul porneºte cu ILV.EXE. (IMPORTANT: Lampa trebuie sã fie conectatã pe exact aceeaºi port USB!)

5. Utilizarea programului

5.1 Adãugarea unei lãmpi noi:
Numai acele lãmpi pot fi controlate, care au primit deja adresã de la unitatea de control.
a) Clic pe ’LED Lámpák / Új hozzáadása’ (Lampi led/ Adaugã o lampã nouã).
b) Conecteazã lampa inteligentã led pe sistem, clic butonul
c) Apãsând butonul

5.2 Configurarea funcþiilor:

Alegeþi din lista din stânga lampa pe care doriþi sã utilizaþi.

De pe panelul din dreapta puteþi alege:

 

- Lámpa kikapcsolása (deconectarea lãmpii : clic pe butonul

- Lámpa átszínezése (alege culoare): clic pe pãtratelele colorate , alegeþi culoarea doritã ºi clic . Lampa selectatã în meniul din stânga va schimba culoarea  dupã un clic pe

- Véletlen demó (demo aleatoriu): colorarea lãmpii alese în partea stângã se poate face aleatoriu cu un clic pe

- Szivárvány demó (demo curcubeu): colorarea lãmpii alese în partea stânga se poate face aleatoriu cu un clic pe

 

- Egyedi demó (demo unic). Clic pe (Editeazã) ºi alegeþi o culoare, a cãrei perioadã de schimbare ºi menþinere se poate alege. Culori noi se pot adãuga cu un clic pe butonul <Új> (Nou) sau cu

Demo unic exitent puteþi porni cu

 

- Utolsó parancs mentése (Salvarea ultimei comenzi): clic pe

- Cím megváltoztatása (Schimbarea adresei): schimbarea adresei se poate face cu  butonul

 

* Dacã nu vedeþi nici o schimbare poate nu este corect conectat, .

* Sau, deconectaþi lampa ºi conectaþi-o din nou pentru a primi o noua adresã

.


 

 PC-s LED lámpa
PC-s LED lámpa 
 PC-s LED lámpa

 

« înapoi