Instrucþii de utilizare a telecomenzii Vivanco

Dirijarea ledurilor Infraroºii (IR)
Recomandat pentru baghetele simple cu leduri

Butoane

vivanco távvezérlő

Numele butoanelor:

  • Pornire, oprire: buton roºu PWR (ON_OFF)
  • Alegere program: Chan +, Chan –, 1
  • Pãsuirea între programe: Scan
  • Alegerea intensitãþii luminoase ºi a vitezei: Vol +, Vol-
  • Alegerea culorii de bazã: Mute (albastru)

Programe:
1. program ((butonul 1): Demo curcubeu (butoane folosibile: Vol +, Vol -)
2. program : Demo culoare de bazã (butoane folosibile: Vol +, Vol -)
3. program : Demo întâmplãtor
4. program : Demo stroboscop (butoane folosibile: Vol +, Vol -,Mute
5. program : Demo licãrire
6.-10. program: Culori - Programe (programe recomandate de societatea noastrã)
(butoane folosibile: Vol +, Vol -, Mute
      6. program : fiecare led lumineazã cu luminozitate maximã
      7. program : ledurile roºii lumineazã
      8. program : ledurile verzi lumineazã
      9. program : ledurile albastre lumineazã
     10. program : fiecare led lumineazã cu luminozitate de 50%.

Comandã
Pãsuirea între programe este posibil cu butoanele Chan+ ºi Chan- . Fiecare program poate fi ales ºi cu ajutorul butoanelor numerotate. Cu apãsarea butonului Scan porneºte pãsuirea automatã între programe. În acest timp cu butoanele Vol+ ºi Vol-  se poate regla viteza de schimbare a programului, ºi nu programul ales. Pãsuirea automatã va opri când un program este ales.
Între locurile 6-10, orice culoare ºi intensitate luminoasã se poate salva. Cu butoanele Vol+ ºi Vol- se poate regla luminozitatea.
În cazul demo curcubeu sau Demo culoare de bazã, se poate accelera sau scãdea viteza schimbãrii culorilor. În cazul Demo Întâmplãtor ºi Demo Licãrire se poate regla densitatea licãririi. În cazul Demo Stroboscop se poate regla densitatea licãririi, ºi cu butonul Mute se pot opri&porni culoarea albastrã. Programele salvate vor rãmâne în memorie.
Pentru resetarea becurilor cu LED-uri, oprit, apãsaþi în ºir urmãtoarele butoane: Mute, 1, Chan +, PWR (ON_OFF). În acest fel toate programele salvate se vor ºterge.

« înapoi