Telecomanda becurilor Infrarosii - Philips

Telecomanda Infra roºie

Butoane

philips távvezérlő

Denumirea butoanelor:

  • Pornire, oprire: buton roºu (ON_OFF)
  • Selectarea programului: PROG +, PROG –, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
  • Pãsuirea prin programe: -/--
  • Reglarea luminozitãþii ºi a vitezei: VOL +, VOL-
  • Alegerea culorii de bazã: R, G, B
  • Invertare: I

Programe instalate:
1. program (buton 1): Demo curcubeu (butoane folosite: VOL +, VOL -)
2. program (buton 2): Demo culoare de bazã (butoane folosite: VOL +, VOL -)
3. program program (buton 3): Demo intâmplãtor
4. program program (buton 4): Demo stroboscop (butoane folosite: VOL +, VOL -, R, G, B, I)
5. program (buton 5): Demo licãrire
6.-10. program: program: Registru culori – Programe de operator (programe recomandate ºi instalate de cãtre societatea noastrã)
(Butoane folosite: VOL +, VOL -, R, G, B, I)
      6. program (buton 6): ledurile lumineazã la puterea maximã
      7. program (buton 7): ledurile roºii lumineazã
      8. program (buton 8): ledurile verzi lumineazã
      9. program (buton 9): ledurile albastre lumineazã
      10. program (buton 0): ledurile lumineazã cu intensitate scãzutã cu 50%.

Comanda
Schimbarea programelor este posibilã cu utilizarea butoanelor PROG+ ºi PROG- . Fiecare program se poate selecta ºi direct cu butoanele numerotate. Cu butonul -/-- se poate porni pãsuirea automatã între programe. În acest timp butoanele VOL+ ºi VOL- regleazã viteza schimbãrii programului, ºi nu reglarea programului actual. Pãsuirea automatã va opri dacã este selectat un anumit program, manual. Pentru butoanele 6-10 se pot programa culoarea ºi luminozitatea pe plac.
Cu butoanele R, G, B se poate alege culoarea care trebuie schimbatã, ºi cu butoanele VOL+ ºi  VOL- se poate regla luminozitatea. Cu butonul I se pot inverta cele trei culori de bazã.

În cazul DEMO Curcubeu ºi DEMO Culori de bazã, viteza schimbãrii culorilor se poate regla. În cazul DEMO Întâmplãtor ºi DEMO Licãrire nu se poate regla luminozitatea ºi viteza. În cazul DEMO Stroboscop se poate regla viteza cu butoanele VOL+, VOL- , cu butoanele R, G, B, I se pot porni, opri sau inverta culorile de bazã. Programele selectate vor rãmâne ºi în cazul lipsei de curent în memorie. Pentru a reseta telecomanda la programele iniþiale a producãtorilor, apãsaþi butoanele B, I, PROG+, ON_OFF în acest rând, în mod oprit. Toate programele se vor ºterge.

« înapoi